Ուղեցոյց

Այս ուղեցոյցը պատրաստուած է ուղեկիցներու համար, որոնք կը փափաքին կիրարկել «Երեխաներու հետ փիլիսոփայութիւն» ծրագիրը եւ գործածել Փիլիպարտէզի նիւթերը: Այստեղ ջանացինք անհրաժեշտ գիտելիքներ եւ խորհուրդներ թելադրել «Երեխաներու հետ փիլիսոփայութիւն» ծրագիրով բոլոր հետաքրքրուողներուն համար:

ներբեռնել

Կրնաք ներբեռնել Ուղեցոյցին տպելու յարմար տարբերակը։