Ճպուռը եւ մրջիւնը

Այս աշխատանքին նպատակն է կարծրատիպերէն անդին անցնելով «Ճպուռը եւ մրջիւնը» առակը քննարկել՝ աշխատանք, բաժնեկցիլ, ստեղծագործութիւն, եւ այլ յղացքներու շուրջ:

Աւելին...

Քեզ շատ կը սիրեմ

Սիրել ի՞նչ կը նշանակէ։ Ինչո՞ւ մէկը կամ բան մը կը սիրենք: Սիրելը նախընտրա՞նք է, թէ՞ պարտադրութիւն: Սէրը անծայր եւ անսահմա՞ն է։

Աւելին...

Ընկերս կ՚ըլլա՞ս

Ի՞նչ է բարեկամութիւնը: Որո՞ւն «ընկեր» կ՚ըսենք: Միայն անձերո՞ւ հետ ընկեր կամ բարեկամ կ՚ըլլանք։ Կարելի՞ է ուրիշ էակի մը հետ ալ ընկեր ըլլալ:

Աւելին...

Երեսը կախ թագաւորը

Իշխանութիւն ի՞նչ կը նշանակէ: Օրէնքները որո՞ւն կամ որո՞նց կողմէ եւ ի՞նչ բանի համեմատ կը հռչակուին։ Կա՞ն օրէնքներ, որոնց պէտք չէ հնազանդիլ:

Աւելին...

Պուպրիկը

Ո՞ր խաղալիքները տղաներու, ո՞ր խաղալիքները աղջիկներու յարմար կը նկատուին: Ո՞վ կ՚որոշէ աղջիկներու եւ տղաներու յարմար խաղալիքները:

Աւելին...

Իմ թաղս

Այս աշխատանքին նպատակն է մտածել քաղքենիացումի երեւոյթին շուրջ եւ քննարկել թէ ինչպէս կարելի է աւելի արդար փոփոխութեան ընթացք մը որդեգրել։

Աւելին...

Թիկնոցին ուժը

Այս աշխատանքը քննարկումի առարկայ կը դարձնէ վերացական «ճիշդ» գաղափարը, շօշափելի առարկայի մը՝ «թիկնոց»ին միջոցաւ:​

Աւելին...

Սուտին գոյնը

Մարդիկ ի՞նչ պայմաններու տակ իրականութիւնը ըսելու փոխարէն՝ կը նախընտրեն սուտ խօսիլ։ Որոշ սուտերը աւելի ընդունելի՞ են։ «Ճերմակ սուտ» ըսուածը գոյութիւն ունի՞:

Աւելին...

Քանի մը տուփ ներկ

Ի՞նչ է արուեստը: Ի՞նչ է այդ բանը, որուն շնորհիւ գործը կը նկատուի գեղարուեստական: Ի՞նչ է գեղեցկութիւնը: Ի՞նչն է որ գեղեցիկ կը դարձնէ գեղեցիկ նկատուած բաները:

Աւելին...

Երազին որոշումը

Ովքե՞ր կրնան որոշում տալ: Մանուկները իրե՛նք իրենց կրնա՞ն որոշում տալ: Այս քննարկումին նիւթն է, երեխային իրեն վերաբերող նիւթերու մասին գաղափար արտայայտելու իրաւունքը:

Աւելին...

Թրթուրն ու Խխունջը

Ի՞նչ է արդարութիւնը: Հաւասարութիւնն ու արդարութիւնը նոյն բանե՞րն են: «Երանի» անուան պատմուածքէն մեկնելով՝ կը հարցաքննենք արդարութեան գաղափարը:

Աւելին...

Ստուերային թատրոն

Ի՞նչ է իրականութիւնը: Այն ինչ որ մարդիկ կը տեսնեն, իրակա՞ն կը կոչուի: Այս քննարկումը հիմնուած է Պղատոնի «Քարայրի Այլաբանութեան» վրայ:

Աւելին...

Թթուաշ

Թթուաշը լեմոնով կը շինեն թէ՞ քացախով։ Համաձայնութիւն կարելի՞ է գոյացնել։ Ի՞նչ է համաձայնութիւն: Մարդիկ ո՞ր պարագային համաձայն կ՚ըլլան: Անհրաժե՞շտ է համաձայնիլ։

Աւելին...

Տոն Քիշոթ

Ի՞նչ է քաջութիւնը։ Ուրիշներու կողմէ չընդունուած բան մը ընելը խենթութի՞ւն է: Այս քննարկումին կեդրոնը կը գտնուի Սերվանդէսի Տոն Քիշոթը:

Աւելին...

Ծովածիրը

Եթէ բանի մը բոլոր մասերը փոխուած են, կը մնա՞յ այն ինչ որ է։ Ի՞նչն է, որ բան մը կը դարձնէ ա՛յն ինչ որ է։ «Թեսեոսի նաւը» դրուագը կը գործածուի փոփոխականը եւ անփոփոխը բնութագրելու համար։

Աւելին...