Երեխաներու հետ
փիլիսոփայութիւն

Ճպուռը եւ մրջիւնը

Այս աշխատանքին նպատակն է կարծրատիպերէն անդին անցնելով «Ճպուռը եւ մրջիւնը» առակը քննարկել՝ աշխատանք, բաժնեկցիլ, ստեղծագործութիւն, եւ այլ յղացքներու շուրջ:

Աւելին...

Քեզ շատ կը սիրեմ

Սիրել ի՞նչ կը նշանակէ։ Ինչո՞ւ մէկը կամ բան մը կը սիրենք: Սիրելը նախընտրա՞նք է, թէ՞ պարտադրութիւն: Սէրը անծայր եւ անսահմա՞ն է։

Աւելին...