Ճպուռը եւ մրջիւնը

Այս աշխատանքին նպատակն է կարծրատիպերէն անդին անցնելով «Ճպուռը եւ մրջիւնը» առակը քննարկել՝ աշխատանք, բաժնեկցիլ, ստեղծագործութիւն, եւ այլ յղացքներու շուրջ:

Քեզ շատ կը սիրեմ

Սիրել ի՞նչ կը նշանակէ։ Ինչո՞ւ մէկը կամ բան մը կը սիրենք: Սիրելը նախընտրա՞նք է, թէ՞ պարտադրութիւն: Սէրը անծայր եւ անսահմա՞ն է։

Այս քարը որո՞ւնն է

Ի՞նչ կը նշանակէ սեփականատիրութիւն: Ինչպիսի՞ պայմաններու տակ կարելի է բանի մը տէր ըլլալու պահանջ ներկայացնել:

Այս բանաստեղծութի՞ւն է

Բանաստեղծութիւն մը ինչո՞վ կը զանազանուի քով քովի շարուած նախադասութիւններէ: Ամէն մարդ կրնա՞յ բանաստեղծութիւն գրել:

Ընկերս կ՚ըլլա՞ս

Ի՞նչ է բարեկամութիւնը: Որո՞ւն «ընկեր» կ՚ըսենք: Միայն անձերո՞ւ հետ ընկեր կամ բարեկամ կ՚ըլլանք։ Կարելի՞ է ուրիշ էակի մը հետ ալ ընկեր ըլլալ:

Երեսը կախ թագաւորը

Իշխանութիւն ի՞նչ կը նշանակէ: Օրէնքները որո՞ւն կամ որո՞նց կողմէ եւ ի՞նչ բանի համեմատ կը հռչակուին։ Կա՞ն օրէնքներ, որոնց պէտք չէ հնազանդիլ:

Պուպրիկը

Ո՞ր խաղալիքները տղաներու, ո՞ր խաղալիքները աղջիկներու յարմար կը նկատուին: Ո՞վ կ՚որոշէ աղջիկներու եւ տղաներու յարմար խաղալիքները:

Իմ թաղս

Այս աշխատանքին նպատակն է մտածել քաղքենիացումի երեւոյթին շուրջ եւ քննարկել թէ ինչպէս կարելի է աւելի արդար փոփոխութեան ընթացք մը որդեգրել։

Թիկնոցին ուժը

Այս աշխատանքը քննարկումի առարկայ կը դարձնէ վերացական «ճիշդ» գաղափարը, շօշափելի առարկայի մը՝ «թիկնոց»ին միջոցաւ:​

Ճամբայ շինելու աշխատանք

Այս աշխատանքին նպատակն է քննարկել «ժողովրդավարութիւն» յղացքը, երեւակայական «թաղային հանրաքուէի» մը օրինակով: